ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม

27 ธันวาคม 2564